Sorting by

×

MUDr. Ján Šalling sa narodil 27. júla 1922 v Mengusovciach a zomrel 4. novembra 2006 v Košiciach, pochovaný je v Kežmarku.

Študoval na Slovenskom gymnáziu v Kežmarku,kde maturoval r. 1942. Po maturite sa zapísal na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity (neskôr Univerzity Komenského) v Bratislave. Po promócii začal r. 1950 pracovať na chirurgicko-gynekologickom oddelení v Kežmarku.
V snahe odborne rásť sa zaujímal o výsledky práce svojich predchodcov, hlavne primára Dr. Pavla Stenczela, ktorý ako Nemec opustil Slovensko.Podľa novátorskej metódy Dr. Stenczela (tzv. stabilná osteosyntéza) začal postupovať pri operáciách zlomenín aj Dr. Šalling – vedomosti si rozšíril aj študijným pobytom v Úrazovej nemocnici v Brne.
Aj kvôli žiarlivosti svojich nadriadených opustil Kežmarok (tu sa aj oženil s budúcou lekárkou Zlatou, rod. Jackovou) a išiel r. 1954 do Košíc za asistenta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Košiciach, kde pracoval pod vedením profesora Jána Kňazovického. Keďže bol veriaci kresťan– evanjelik a to nezapieral, r. 1959 musel odísť z fakulty i nemocnice do zdravotníctva na poliklinické pracoviská. Keď sa pomery krátkodobo zlepšili, pracoval v r. 1968 – 1972 s manželkou ako expertný pracovník v Tunise.
R. 2005 vydal v kežmarskom vydavateľstve knihu spomienok a úvah Príbeh na celý život.
Odbornosť Dr. Šallinga bola ocenená pamätnou medailou Dr. Guotha a titulom Zaslúžilý lekár.
Literatúra:
Archívne materiály MUDr. Zlaty Šallingovej z Kežmarku,manželky.