Sorting by

×

Ruppeldt Miloš

Miloš Ruppeldt sa narodil 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave. Narodil sa v národnobuditeľskej rodine Karola Ruppeldta, hudobného skladateľa, učiteľa a zbormajstra.Po ľudovej škole v rodnom meste…

Roth Samuel

Dr. Samuel Roth sa narodil 18. decembra 1851 vo Vrbove a zomrel 17. novembra 1889 v Levoči. Pochádzal z chudobnej rodiny. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a peštianskej univerzite, kde po ukončení r.…

Repp Fridrich

PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku. Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal sa…

Renner Walter

Walter Renner sa narodil 28. augusta 1931 v Kežmarkua zomrel 12. októbra 2008 v Kežmarku. Vytrvalosť a húževnatosť boli prvoradé vlastnosti,ktoré predurčovali kežmarského rodákak športom vytrvalostného charakteru. Všestranný základ pre cyklistiku získal v…

Rázus Martin

Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 vo Vrbici pri Liptovskom Mikuláši a zomrel 8. augusta 1937 v Brezne. Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši, potomprešiel na kežmarské gymnázium (lýceum), kdebol v r.…

Rigó Dezider

MUDr. Dezider Rigó sa narodil 23. júla 1904 v Bátorových Kosihách a zomrel 1. mája 1990 v Kežmarku. Vyštudoval medicínu na Univerzite Komenskéhov Bratislave. Istý čas pracoval na klinike infekčnýchchorôb v Bratislave, v r.…

Rumy Karol Juraj

Dr. Juraj Karol Rumy sa narodil 18. novembra 1770 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 5. apríla 1847 v Ostrihome v Maďarsku. V r. 1794 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku,potom rok na gymnáziu…

Roth Martin

Roth (Róth) Martin sa narodil 3. augusta 1841 v Kežmarku a zomrel 25. februára 1917 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiukončil v Budapešti. Venoval sa však pedagogickejčinnosti – učiteľský diplom…

Rainer Ján Juraj

Ján Juraj Rainer (Rajner, Reiner) sa narodil 3. apríla 1800 v Spišskej Sobote a zomrel 23. februára 1872 v Spiššskej Sobote. Študoval v rodnom meste, potom prešiel na kežmarskélýceum, tu ostal…

Reitmayer Jindřich

MUDr. Jindřich Reitmayer sa narodil 8. decembra 1924 v Prahe v Čechách a zomrel 19.  januára 1993 v Novom Smokovci. Narodil sa v Prahe ako syn bankového úradníka.V roku 1927 pre ochorenie otca na pľúcnu…