Repp Fridrich

PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku. Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal sa…

Rázus Martin

Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 vo Vrbici pri Liptovskom Mikuláši a zomrel 8. augusta 1937 v Brezne. Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši, potomprešiel na kežmarské gymnázium (lýceum), kdebol v r.…

Rigó Dezider

MUDr. Dezider Rigó sa narodil 23. júla 1904 v Bátorových Kosihách a zomrel 1. mája 1990 v Kežmarku. Vyštudoval medicínu na Univerzite Komenskéhov Bratislave. Istý čas pracoval na klinike infekčnýchchorôb v Bratislave, v r.…

Rumy Karol Juraj

Dr. Juraj Karol Rumy sa narodil 18. novembra 1770 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 5. apríla 1847 v Ostrihome v Maďarsku. V r. 1794 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku,potom rok na gymnáziu…

Roth Martin

Roth (Róth) Martin sa narodil 3. augusta 1841 v Kežmarku a zomrel 25. februára 1917 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiukončil v Budapešti. Venoval sa však pedagogickejčinnosti – učiteľský diplom…

Rainer Ján Juraj

Ján Juraj Rainer (Rajner, Reiner) sa narodil 3. apríla 1800 v Spišskej Sobote a zomrel 23. februára 1872 v Spiššskej Sobote. Študoval v rodnom meste, potom prešiel na kežmarskélýceum, tu ostal…

Reitmayer Jindřich

MUDr. Jindřich Reitmayer sa narodil 8. decembra 1924 v Prahe v Čechách a zomrel 19.  januára 1993 v Novom Smokovci. Narodil sa v Prahe ako syn bankového úradníka.V roku 1927 pre ochorenie otca na pľúcnu…

Rueber Ferdinand

Ferdinand Rueber sa narodil v druhej polovici 17. storočia a zomrel v roku 1700 vo Viedni v Rakúsku. Posledný majiteľ kežmarského hradu, príbuzný Jána Ruebera. Hrad, ktorý cisár skonfiškoval rodine Tököli, gróf Rueber kúpil od…

Rueber Ján

Ján Rueber sa narodil v Püchsendorfe v Nemecku a zomrel v roku 1584. Ján Rueber z Piscendorfu (Püchsendorf) a Grafenwerthu(ostrov na Rýne v Nemecku v severnom Porýnsku) bol vo vojenskej službe viacerých panovníkov – bojoval…