Sorting by

×

MUDr. Dezider Rigó sa narodil 23. júla 1904 v Bátorových Kosihách a zomrel 1. mája 1990 v Kežmarku.

Vyštudoval medicínu na Univerzite Komenskéhov Bratislave. Istý čas pracoval na klinike infekčnýchchorôb v Bratislave, v r. 1933 prešiel do ústavupre respiračné choroby do Tatranskej Kotlinya r. 1937 sa vrátil do rodného kraja, v Komárne sastal prednostom pľúcneho a interného oddeleniamestskej nemocnice. V období II. svetovej vojnypatrilo Komárno do Maďarska. Po obnovení Československejrepubliky bol r. 1946 Dr. Rigó preložený do Kežmarku, kde jeho zásluhou vzniklov nemocnici samostatné interné oddelenie. StaršíKežmarčania pamätajú dom, kde mal Dr. Rigó ordináciua röntgen – na dnešnom Hlavnom námestí č. 8. Vo funkcii primára interného oddeleniapracoval Dr. Rigó do roku 1976. Ako dôchodcavypomáhal ešte do r. 1985 vo Vojenskej liečebni v Tatranských Matliaroch.

Literatúra:

Archívne materiály rodiny Rigó z Kežmarku.