Sorting by

×

MUDr. Jindřich Reitmayer sa narodil 8. decembra 1924 v Prahe v Čechách a zomrel 19.  januára 1993 v Novom Smokovci.

Narodil sa v Prahe ako syn bankového úradníka.V roku 1927 pre ochorenie otca na pľúcnu tuberkulózusa presťahovali do Nového Smokovca,kde si rodičia vystavali rodinný dom, neskôr penziónVesna a z Pražanov sa stali Tatranci.

Základy korčuľovania získaval v tatranskomprostredí a od začiatku prejavoval nadanie nazimné športy. V roku 1937 prichádza študovaťna známe slovenské kežmarské gymnázium,kde sa vytvorila vynikajúca skupina hokejovýchnadšencov, čo podstatne ovplyvňuje i Jindřichovozameranie. Hokej dostáva prednosť predlyžovaním. Študenti Dušan Faško, Pavol Mecko,Michal Klein, bratia Jindřich a Zbyněk Reitmayerovci,Tibor Lehotský, Viktor Chrenko, JánKrejsa, Viliam Tomčík, Jozef Schubert patrilinielen v stredoškolskom hokeji medzi nádeje slovenskéhohokeja.

V roku 1939 organizuje gymnázium prestížnyhokejový turnaj v rámci spišských stredoškolskýchhier, v ktorom získava po prvýkrát cennútrofej a v roku 1942 po treťom víťazstve sa stávadefi nitívnym majiteľom putovného pohára, čo sadovtedy nepodarilo žiadnej strednej škole na Spiši.O rok neskôr na celoštátnych hokejových majstrovstváchstredných škôl v Banskej Bystrici naveľké prekvapenie získavajú druhé miesto. Hokejovýklub SŠK Kežmarok dospelých reprezentujeod roku 1939 do roku 1941. A práve v tomto rokusi talentovaného hokejistu všímajú funkcionári HC Tatry a začína hrávať (1941 – 1943) v najvyššejhokejovej súťaži dospelých na Slovensku.

Gymnázium úspešne reprezentuje v zjazdovomi bežeckom lyžovaní. Stredoškolské štúdium končína kežmarskom gymnáziu maturitnou skúškour. 1943. Potom odchádza študovať medicínu naSlovenskú univerzitu do Bratislavy. Plných osemrokov (od 1943 až do 1951) hráva za ŠK Bratislavav spoločnosti hráčov, ako boli Horský, Fábry, Reiman,Maleček, Okoličáni, Fako… Tu patril medzinajlepších, objavuje sa v širšej nominácii na zimnéolympijské hry, reprezentuje ČSR v stretnutiachproti Švajčiarsku, Švédsku, Kanade a USA. TrénerMichal Polónyi vytvára slávny prvý útok Fábry(neskôr Kočan), Reiman, Reitmayer, ktorý patrilk najlepším na Slovensku a v jednej sezóne sa Reitmayer stáva kráľom strelcov najvyššej súťažeČSR. Po návrate pod tatranské štíty v rokoch 1953– 1956 znova začína hrať za TJ Starý Smokovec v známom útoku Juraj Kočan – Attila Dejczo –Jindřich Reitmayer.

Po ukončení vysokoškolských štúdií pracuje krátkovo Vojenskej nemocnici v Ružomberku a v TatranskejPolianke, od októbra 1953 do konca roku1988 nepretržite ako lekár a primár Odbornéholiečebného ústavu respiračných chorôb v NovomSmokovci. Od založenia profesionálnej horskejslužby bol dobrovoľným pracovníkom, prvým oficiálnym vedúcim lekárom Horskej služby TANAP-u a členom medzinárodnej zdravotnej komisieIKAR-u. Udelenie všetkých stupňov vyznamenaníHorskej služby a vyznamenanie Za zásluhyo rozvoj čs. telovýchovy I. stupňa bolo iba skromnýmocenením Reitmayerovej vykonanej práce.Od roku 2001 skupina tatranských hokejovýchnadšencov organizuje na jeho počesť Memoriál MUDr. Jindřicha Reitmayera.

Literatúra:

GROSKOP, Š. – VALENČÍK, L.: 50 rokov hokejav Kežmarku, Kežmarok, 1981.

Archívne materiály Vladimíra Jančeka z Kežmarku.