Sorting by

×

Walter Renner sa narodil 28. augusta 1931 v Kežmarkua zomrel 12. októbra 2008 v Kežmarku.

Vytrvalosť a húževnatosť boli prvoradé vlastnosti,ktoré predurčovali kežmarského rodákak športom vytrvalostného charakteru. Všestranný základ pre cyklistiku získal v mladosti– v športoch, ako sú lyžovanie, futbal a atletika.Prvé preteky absolvoval v roku 1948 v Kežmarku.Tieto preteky mali pre Kežmarok veľký význam,Športový klub Iskra založil cyklistický klub. V rokoch1956 – 1961 reprezentuje Československúrepubliku a dvakrát r. 1959 a 1960 sa zúčastňujev tomto období na najvýznamnejších amatérskychpretekoch Európy – Pretekoch mieru Praha – Berlín– Varšava. Vrcholom jeho športovej kariéry jevíťazstvo na V. ročníku pretekov Okolo Slovenskar. 1958. Na neofi ciálnych majstrovstvách svetav nemeckom Sachsen-Ringu obsadil tretie miestoza Schurom a Bradlym. Po ukončení športovejčinnosti v roku 1963 sa desať rokov venoval trénerskejpráci s mládežou.

Literatúra:

Archívne materiály Vladimíra Jančeka z Kežmarku.