Sorting by

×

Martin Lány-Jacobi sa narodil 7. marca 1655 v Kežmarku alebo Hrabušiciach a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku.

Rod pochádzal pravdepodobne z Hrabušíc, kde mal svoju kúriu. Rodinná kronika kladie jeho vznik dokonca do 13. storočia. Pôvodné meno rodiny bolo Jacobi, armales s predikátom Lány získala r. 1666. Erb: v modrom poli na zelenom vrchu stojí strieborný holub s rozprestretými krídlami, drží tri zlaté pšeničné klasy, z ktorých zobe. To isté je aj na klenote.

Najstarší rodinný erb má tvar z bojového štítu z r. 1190, ktorý dostal rod Lány z Vojnian (kedysi Krieg, kde mal aj kúriu) r. 1429. Tento erb tvorí v modrom poli červené horiace srdce, z neho vyrastá strieborný jednoramenný kríž. Okrem toho vlastnili rôzne vetvy tejto rodiny zatiaľ dvanásť známych rodových erbov s rozličnými motívmi: s orlicou, levom, Turkom, jeleňom, žeriavom, pelikánom, rukou s kvetmi…

Martin Lány študoval právo a baníctvo, potom vstúpil do armády. V r. 1683 – 1686 bojoval proti Turkom pri Viedni i Budíne. R. 1697 bol ranený ako jazdecký kapitán v ďalšej bitke s Turkami pri srbskej Zente. Bojoval tam s bratom Jánom (1667 – 1720), ktorý vtedy generálovi Heisterovi zachránil život. Martin po zranení odišiel z armády a vrátil sa do rodného mesta. R. 1700 bol zvolený za kežmarského senátora. Po vypuknutí Rákociho povstania sa stal mestským kapitánom a hoci bol pôvodne cisárskym vojakom, postavil sa na stranu povstalcov. Možno v jeho zmene zohral úlohu aj príbuzný Urban Celder, prívrženec Rákociho. Rákociho šťastná hviezda onedlho zapadla a cisárske vojská začali čistiť územie Slovenska od povstalcov. Dobyli aj Kežmarok – prívrženca Rákociho. Heister bez ohľadu na vďačnosť dal uväzniť Martina i jeho brata Jána – toho neskôr prepustil. Na výstrahu dal popraviť troch radných pánov – medzi nimi bol aj Martin Lány.

Hrob Lányho označený latinskou básňou a rodinným erbom je v hrobke na kežmarskom historickom cintoríne. Erb nájdeme aj na balkóne domu na Hlavnom námestí č. 5, ktorý patril rodine Lány.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.

Kronika rodiny Lányi – súkromné vlastníctvo.