Sorting by

×

František Lipták sa narodil 29. septembra 1894 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1967 v Kežmarku, pochovaný je v Bratislave.

Navštevoval Vyššiu obchodnú školu. Pracoval na viacerých miestach – v Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej Vsi atď. Patril medzi milovníkov, ale aj znalcov Tatier. R. 1921 bol spoluzakladateľom Tatranského horolezeckého a alpinistického krúžku IAMES, Spolku tatranských lyžiarov v Spišskej Novej Vsi a i., pracoval v nich aj ako najvyšší funkcionár. Bol známym horolezcom a propagátorom Tatier, písal o nich, v r. 1924 –1967 pracoval aj ako člen redakcie Krás Slovenska. S J. Šimkom vydal v Liptovskom Mikuláši r. 1942 publikáciu Vysoké Tatry – turistický sprievodca liptovskými dolinami. Kniha sa dožila viacerých vydaní.

Literatúra:

SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 413 – 414.