Sorting by

×

Michal Guhr sa narodil 17. marca 1873 vo Veľkom Slavkove a zomrel 23. augusta 1933 v Spišskej Sobote a pochovaný je v rodisku.

Po základnej škole v rodisku navštevoval gymnázium v Kežmarku, medicínu na lekárskej fakulte v Budapešti, Viedni a v Berlíne, kde v r. 1895 získal lekársky diplom.

V Tatrách sa zaslúžil sa o vybudovanie nových sanatórií a liečební s vodoliečbou a helioterapiou. Liečil Bassedovovu chorobu, v nej dosahoval svetové úspechy, tuberkulózu a astmu. V r. 1910 usporiadal v Tatranskej Polianke prvý lyžiarsky kurz a v r. 1911 usporiadal prvé medzinárodné preteky v alpskom lyžovaní. Ďalší rok postavil prvý primitívny, neskôr moderný drevený mostík (24 m).

Bol významným propagátorom horolezectva a tatranskej turistiky. Jeho zásluhou sa začali zakladať v Uhorskom karpatskom spolku lyžiarske kluby. Bol dopisujúcim členom Berlínskej akadémie vied, predsedom Spolku spišských lekárov a lekárnikov.

Dnešná Bilíkova chata pri Hrebienku v Tatrách niesla kedysi jeho meno. V obci mu v r. 1939 odhalili pamätnú tabuľu.

 

Literatúra:

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 242. Krásy Slovenska 6/90, s. 28 – 30.