Sorting by

×

Dr. Pavol Stenczel sa narodil 28. júna 1895 vo Veľkej Lomnici.

Medicínu končil na univerzite v Budapešti. Ako lekár pracoval v Spišskej Sobote, 12. apríla 1939 nastúpil na miesto primára nemocnice v Kežmarku– tu robil novátorské operácie v oblasti traumatológie.26. júna 1943 vykonal osteosyntézu zlomeniny stehennej kosti ako prvú operáciu svojho druhu na Slovensku. Pri operácii použil metódu,ktorú len tri roky predtým zverejnil prof. Küntscherz Nemecka. Išlo o stabilnú osteosyntézu, kdesa spojenie úlomkov kostí robilo operáciou – zavedením oceľovej tyče do dreňovej dutiny, čo v indikovaných prípadoch umožnilo efektívnu liečbu.

Hoci bol Nemcom a nakoniec musel aj odísť,nebol fašistického zmýšľania. V nemocnici operoval aj ruského letca Archipova, ktorému pri katapultovaní odseklo ruku a nedovolil ho vydať vojenským orgánom. Archipov za pomoci miestnych obyvateľov dokázal utiecť. Stenczel mal na oddelení aj ranených partizánov, tých však fašisti vyvliekli priamo z nemocnice a zastrelili.

Literatúra:

Zbierky Múzea v Kežmarku – chorobopis MK 19247.