Sorting by

×

Wallachy Eugen

Eugen Wallachy sa narodil 1. januára 1855 v Spišskej Sobote a zomrel 31. decembra 1934 v Spišskej Sobote. Narodil sa v rodine spišskosobotského stolára Fridricha Wallachyho, jeho matka Karolína Žofia bola rodená Schwarczová. V…

Weber Pavol

Pavol Weber sa narodil 15. apríla 1843 v Kežmarku a zomrel 18. decembra 1906 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde zmaturoval r. 1863, odtiaľ odišiel študovať teológiu do Prešova.Získal spôsobilosť pre kňazskú…

Wieland Babetta

Babetta (Barbora Alžbeta) Wieland sa narodila 15. novembra 1799 vo Vlkovej a zomrela 23. novembra 1882 v Kežmarku. Babetta von Wieland pochádzala z bohatého barónskeho rodu von Wieland, ktorý sa usadil vo Farkašovciach (Vlkovej)…

Weber Michal

Dr. Michal Weber sa narodil 3. septembra 1774 v Kežmarku a zomrel 8. septembra 1839 v Bratislave. Študoval v Kežmarku, miesto univerzity nie je známe. Bol mestským lekárom v Bratislave. V testamente zanechal kežmarskému lýceu…

Weber Artúr

Artúr Weber sa narodil 18. augusta 1888 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 1928 v Berlíne v Nemecku. Narodil sa v rodine Pavla Webera, profesora lýcea. Študoval doma, vysokoškolské štúdiá absolvoval r. 1910 v Budapešti.…

Weisz Gustáv Adolf st.

Gustáv Adolf Weisz st. sa narodil 26. februára 1838 vo Varšave v Poľsku a zomrel 23. júla 1913 v Kežmarku. Minulosť Gustáva Adolfa Weisza je opradená tajomnom. Narodil sa vo Varšave. V r. 1861…

Weisz Gustáv Adolf

Gustáv Adolf Weisz sa narodil 9. októbra 1867 v Kežmarku a zomrel 16. júna 1933 v Nauhein v Nemecku, pochovaný je v Kežmarku. Pokračovateľom tradície umeleckého rezbárstva G. A. Weisza bol jeho syn – taktiež Gustáv…

Weber Samuel

Samuel Weber sa narodil 26. marca 1835 v Poprade a zomrel 18. mája 1908 v Spišskej Belej. Jeho otec Ján Samuel Weber patril do evanjelického rodu starousadlíkov v Poprade, kde bol aj dlhé roky…

Wieland Juraj

Juraj Wieland sa narodil 12. decembra 1763 vo Vlkovej a zomrel 15. apríla 1849 v Kežmarku. Získal vyššie vojenské vzdelanie – v hodnostiach postupoval od kadeta husárskeho pluku rakúskej armády v r. 1781 až…

Wahlenberg Göran

Göran Wahlenberg sa narodil 1. októbra 1780 v Skarphyttan/Värmland vo Švédsku a zomrel 23. marca 1851 v Uppsale vo Švédsku. Už ako 12-ročný po domácom samoštúdiu začal študovať na univerzite v Uppsale. Pod vedením…