Sorting by

×

Artúr Weber sa narodil 18. augusta 1888 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 1928 v Berlíne v Nemecku.

Narodil sa v rodine Pavla Webera, profesora lýcea. Študoval doma, vysokoškolské štúdiá absolvoval r. 1910 v Budapešti. Tu aj ostal, učil na dievčenskom gymnáziu a od r. 1918 ako docentna univerzite. Ovládal maďarčinu, nemčinu, francúzštinu,latinčinu. R. 1923 ho vymenovali za tlačového atašé na maďarskom vyslanectve v Berlíne,kde ostal do konca života.

Písal beletriu, ale hlavne štúdie o maďarskej a anglickej literatúre – čo bol jeho odbor, ale predovšetkým sa venoval jazykovede, literatúre a národopisu spišských Nemcov – r. 1916 vydal v Budapešti A szepesi nyelvjárás – tanulmányozás története(Dejiny výskumu spišského nárečia), r. 1919 v Berlínedielo Die Zipser – Deutschen (Spišskí Nemci),r. 1921 v Lipsku Einsame und verkannte Erzählungenaus der Zipser Vergangenheit (Osamelé a nedocenené rozprávania z minulosti Spiša).

Literatúra:

RAINER, Rudolf – ULREICH, Eduard: KarpatendeutschesBiographisches Lexikon. Stuttgart 1988, s. 344.SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 346.