Sorting by

×

Dr. Michal Weber sa narodil 3. septembra 1774 v Kežmarku a zomrel 8. septembra 1839 v Bratislave.

Študoval v Kežmarku, miesto univerzity nie je známe. Bol mestským lekárom v Bratislave. V testamente zanechal kežmarskému lýceu obrovskú sumu – 11 900 zlatých. Z toho 7 000 zlatých sa malo použiť na zriadenie katedry matematiky a prírodných vied, 3 900 zlatých malo byť pre platy a podpory profesorov a 1 000 zlatých malo slúžiť ako základina pre štipendium žiakov. Vďačné lýceum mu r. 1839 v budove lýcea odhalilo pamätnú tabuľu.

Literatúra:

PALCSÓ, István: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceumtörténete. Kežmarok: Sauter 1893.