Sorting by

×

Juraj Wieland sa narodil 12. decembra 1763 vo Vlkovej a zomrel 15. apríla 1849 v Kežmarku.

Získal vyššie vojenské vzdelanie – v hodnostiach postupoval od kadeta husárskeho pluku rakúskej armády v r. 1781 až po poľného maršala a hlavného veliteľa vojenskej posádky v Košiciach r. 1831.Zúčastnil sa na viacerých bojových ťaženiach do Holandska, Francúzska (bojoval proti francúzskej revolúcii i proti Napoleonovi) a Nemecka. Bol vyznamenaný Radom Márie Terézie a r. 1810 povýšenýdo barónskeho stavu.

V r. 1838 bol penzionovaný a vrátil sa na rodinný majetok do Vlkovej, kde žila aj rodina jeho brata Jána, ktorého dcérou bola Babetta. Vlkovú však navštevoval „strýko generál“ – ako o ňom písala Babetta – pomerne často aj predtým. Maršal Wieland bol určený rodičmi Babetty, aby jej oznámil výsledok rozhodnutia rodiny, že sa musí vzdať lásky s bývalým kežmarským profesorom Jánom Chalupkom, hoci sa zo začiatku zdalo, že obom mladým ľuďom akoby nadŕžal a trvalo dlhšie,kým Babette oznámil konečný ortieľ.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Neľutujem, že som milovala.Bratislava: H & H 1998.

BRTÁŇ, Rudolf: Vrúcna ľúbosť. Bratislava: Tatran1984.

ĎUROVIČ, Ján: Kežmarská láska Jána Chalupku.Lipt. Sv. Mikuláš: Tranoscius 1944.SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 366.

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves:Schmidt 1901.