Sorting by

×

Pavol Weber sa narodil 15. apríla 1843 v Kežmarku a zomrel 18. decembra 1906 v Kežmarku.

Študoval na lýceu v Kežmarku, kde zmaturoval r. 1863, odtiaľ odišiel študovať teológiu do Prešova.Získal spôsobilosť pre kňazskú i učiteľskú činnosť.Pre rozšírenie vzdelania navštevoval nemecké univerzity v Berlíne a Tübingene.

Po návrate bol štyri roky vychovávateľom v zemianskych rodinách, kým ho r. 1874 nezavolalo kežmarské lýceum na profesorské miesto Dlhányiho.Weber miesto prijal, učil na nižšom stupni náboženstvo, maďarčinu a latinčinu. O rok zložil skúšky z latinčiny a dejepisu a stal sa riadnym profesorom vyššieho stupňa školy.

Okrem toho robil tajomníka v ženskom spolku pre zriadenie škôlky, riadil školskú knižnicu,alumneum – jedáleň pre chudobných študentov,bol evanjelickým presbyterom.

Literatúra:

Výročná správa lýcea v Kežmarku z r. 1906/1907.