Sorting by

×

Vladislav I. Jagelo

Vladislav I. Jagelo sa narodil 31. októbra 1424 v Krakove v Poľsku a zomrel 10. novembra 1444 pri Varne v Bulharsku. V roku 1440 ho väčšina uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa ako nástupcu Albrechta…

Vajdovský Ján

ThDr. Ján Vajdovský sa narodil 1. novembra 1830 v Kežmarku a zomrel 21. mája 1914 v Spišských Vlachoch. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Rožňave,následne sa venoval štúdiu teológie na Viedenskej univerzite ako chovanec Pázmanea. Vysvätený…

Vidaković Milovan

Milovan Vidaković sa narodil v máji 1770 a zomrel 28. októbra 1841 v Pešti v Maďarsku. V r. 1788 prišli jeho rodičia do Uhorska. Pretoštudoval v Igride (dnešnej Vojvodine), Szegedíne,Novom Sade, Temešvári a štúdiá zakončil…

Vdovják Ján

JUDr. Ján Vdovják sa narodil 3. januára 1928 v Javorine a zomrel 1. júla 2007 v Bratislave. Maturoval na gymnáziu v Kežmarku r. 1947. Právo absolvoval na Slovenskej univerzite v Bratislave r. 1951. V r.…

Venetianer Nathan

Nathan Venetianer sa narodil v roku 1800 v Smrečanoch a zomrel 1. júna 1888 v Kežmarku. Narodil sa ako syn Izáka Venetianera (v nemčineto znamená Benátčan). V Kežmarku slúžilako sofer – pisár biblických textov a…

Viest Ivan

Ing. Ivan Viest sa narodil 23. októbra 1882 v Revúcej a zomrel 13. apríla 1963 v Bratislave. Na kežmarské lýceum sa zapísal do 5. ročníka v školskom roku 1896/97 – maturoval tu r. 1900.V…

Vojtas Jozef

Jozef Vojtas sa narodil 24. novembra 1906 v Jurgove v Poľsku a zomrel 22. marca 1977 v Kežmarku. V Jurgove vychodil ľudovú školu, absolvoval2 gymnaziálne triedy u piaristov v Podolínci, 3 triedy v Košiciach a…

Vasilík Štefan

Štefan Vasilík sa narodil 1. júna 1914 v Chmeľnici a zomrel 15. marca 2009 v Spišskej Kapitule. Narodil sa v nábožensky založenej rodine. Matka bola hlboko veriaca, často navštevovala kostol.Zomrela na zápal pľúc ako…