Sorting by

×

Vladislav I. Jagelo sa narodil 31. októbra 1424 v Krakove v Poľsku a zomrel 10. novembra 1444 pri Varne v Bulharsku.

V roku 1440 ho väčšina uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa ako nástupcu Albrechta II.Habsburského, pretože ho považovala za vhodného kandidáta na ochranu Uhorska proti expandujúcej Osmanskej ríši. Jeho pozícia v Uhorsku sa skomplikovala, keď si vdova po kráľovi Albrechtovi najala Jána Jiskru na ochranu práv svojho maloletého syna Ladislava, zvaného Pohrobok.Rozdelil sa aj Spiš. Kežmarok sa pridal na stranu Vladislava, za čo mu on r. 1440 udelil privilégium,podľa ktorého mohli Kežmarčania cestovať cez Poľsko bez platenia cla, dokonca chcel urobiť Kežmarok politickým centrom Spiša.

Napokon r. 1442 uzavrel s Jiskrom dočasnú dohodu a sústredil sa na akcie proti Turkom. V roku 1443 podnikol spolu s uhorským vojvodcom Jánom Huňadym jednu z najvýznamnejších vojenských akcií Uhorska proti Turkom: dobyli Niš,obsadili Sofiu, dostali sa až po pohorie Balkán,avšak kvôli prichádzajúcej zime sa vrátili. 6. mája 1444 Vladislav dokonca navštívil Kežmarok. Padol v tom istom roku v bitke pri Varne, v ktorej bolo jeho uhorské vojsko porazené päťnásobnou presilou Turkov.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: História kežmarského hradu.Kežmarok: Múzeum 2004.SBS VI. Martin: MS 1994.