Sorting by

×

JUDr. Ján Vdovják sa narodil 3. januára 1928 v Javorine a zomrel 1. júla 2007 v Bratislave.

Maturoval na gymnáziu v Kežmarku r. 1947. Právo absolvoval na Slovenskej univerzite v Bratislave r. 1951. V r. 1950 – 1989 pracoval v Československom rozhlase v Bratislave. Písal rozhlasové hry (napr. Malý výlet, Džungo, Hľadanie, Lúčenie…),bol spoluautorom populárneho rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci? Podľa predlôh diel svetových spisovateľov písal aj televízne scenáre.Prekladal z poľštiny.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.