Sorting by

×

Rodina Krausova

Rodina Krausova bola stará kežmarská rodina (16.-20. storočie). Dosť početná rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí. R. 1552 bol senátorom Ján starší, r. 1607 Ján mladší, r. 1635…

Rodina Klanicova

Martin a Ján Klanica boli náboženskí spisovatelia – študovali v Kežmarku (18. – 19. storočie) Martin Klanica (1740 Martin – 1810 Kameňany) sa zapísal do kežmarskej školy v školskom roku…

Rodina Jóny

Rod pochádzal zo Spiša, pravdepodobne z Ľubice pri Kežmarku. Neskôr sa rozdvojil na vetvu kežmarsko-ľubickú a na spišsko-novoveskú. R. 1696 získal armales. V modrom štíte erbu bolo viacero kolmých hnedých vrchov…

Rodina Vitalis

Rodina Vitalis bola stará kežmarská rodina v 17. až 18. storočí. Jedna vetva rodu prišla na Spiš z Liptova, kde už r. 1634 získala armales: v modrom štíte je zlatá koruna, o…

Rodina Várady-Szakmáry

Rodina Várady-Szakmáry (Szatmári, Szatmáry) bola kežmarská zlatnícka rodina v 16. až 19. storočí. Zakladateľ spišskej vetvy Martin Várady prichádza na Spiš v 16. storočí zo Sedmohradska,jeho brat (?) zlatník Ján sa usadzuje v…

Rodina Tins (Tinsz)

Rodina Tins (Tinsz) bola kežmarská živnostnícka rodina v 19. a 20. storočí. Pôvod rodiny nepoznáme, ale jej členov bolo viac: Tins Ľudovít (? – 1908 Kežmarok) založil zámočníckudielňu r. 1900…

Rodina Reisinger

Rodina Reisinger bola kežmarská priemyselnícka rodina v 19. a 20. storočí.  V súpise obyvateľov z r. 1866 sa spomína KarolReisinger. Gustáv Reisinger a syn (meno nepoznáme)otvorili r. 1889 prvú uhorskú továreňna výrobu drevených…

Rodina Roxer

Rodina Roxer (Ruxer) bola stará kežmarská rodina v 13. až 19. storočí. Roxerovci patria k najstarším rodinám nemeckých kolonistov. Je otázne, či obec Roks (Rakúsy)bola pomenovaná po nich, alebo oni po nej.…

Rodina Stenczel

Rodina Stenczel (Stenzel) bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí. Rodina Stenczel žila v Kežmarku už od začiatku16. storočia. Svoj pôvod mohla mať na Gemeri,ale aj na dolnom Spiši. R.…

Rodina Sopko

Rodina Sopko (Szopko) bola kežmarská obchodnícka rodina v 17. až 20. storočí. Sopko žila v Kežmarku už v 17. stor. Od 19. stor. predstavovala obchodnícku špičku mesta.Obchodom sa zaoberal už Karol…