Sorting by

×

Rodina Tins (Tinsz) bola kežmarská živnostnícka rodina v 19. a 20. storočí.

Pôvod rodiny nepoznáme, ale jej členov bolo viac:

Tins Ľudovít (? – 1908 Kežmarok) založil zámočníckudielňu r. 1900 v dome Jána Palenčára na dnešnom Hlavnom námestí č. 14. Po jeho smrti viedla dielňu vdova a r. 1909 syn (?) Mikuláš –dielňa existovala ešte r. 1945.

Tins Andrej mal obchod so sklom už pred r. 1886 a často menil jeho miesto, nakoľko dom v meste nevlastnil. Poslednú adresu obchodu mal na dnešnej Hviezdoslavovej ulici č. 6. Jeho syn Alexander obchod so sklom a porcelánom presťahoval r. 1930 na dnešné Hlavné námestie č. 64.Obchod toho istého druhu existoval v tejto budove až do júna 2008.

Fridrich Tins vlastnil r. 1938 obchod s koloniálnym tovarom.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.