Sorting by

×

Rodina Várady-Szakmáry (Szatmári, Szatmáry) bola kežmarská zlatnícka rodina v 16. až 19. storočí.

Zakladateľ spišskej vetvy Martin Várady prichádza na Spiš v 16. storočí zo Sedmohradska,jeho brat (?) zlatník Ján sa usadzuje v Košiciach.Váradyho nepriamych potomkov poslal nevedno prečo majiteľ kežmarského hradu Tököli do kláštora v Szatmáre (dnes rumunské Satu Mare),po návrate dostali prímenie Szatmáry, čo sa počase zmenilo zrejme pre ľahšiu výslovnosť na Szakmáry.

R. 1672 sa spomína senátor Andrej, ktorý bolv r. 1682 – 1683 richtárom. V súpise obyvateľstva z r. 1697 sa nachádza rodina čižmárov Dávida staršieho a mladšieho a rodina krajčíra Andreja staršieho i mladšieho. Aj Dávid bol richtárom, a tov r. 1708 – 1709; po dobytí mesta cisárskymi vojskami r. 1709 bol väznený, ale neskôr prepustený.

Dávid starší a Andrej starší ako bratia získali r. 1712 armales pre manželky i pre svoje dospelédeti. Dávid starší mal podľa armalesu synov Andreja,Dávida a Žigmunda, nespomína sa však syn Jakub (1697 – 1769); Andrej starší mal synov Donáta a Andreja. V erbe sa v modrom štíte nachádza zelené trojvršie, zo stredného vyrastajú hnedozelené viničné stonky s dvoma listami a dvoma strapcami (alebo len štyrmi strapcami hrozna?).Nad strapcami je zlatá šesťcípa hviezda. Na klenote je orlica s rozprestretými krídlami (niektorí historici hovoria o pelikánovi).

Donát (1696 – 1754) bol zlatníkom a súčasne obchodoval s vínom – tomuto obchodu sa venovali mnohí Kežmarčania, lebo mesto vlastnilo vinice v oblasti Tokaja.

Aj Donátov brat Andrej bol zlatníkom, podobne ako jeho syn Ján Daniel, ktorý sa r. 1761 odsťahoval do Levoče. Ján Daniel mal syna Jána Samuela,ktorý sa v r. 1782 – 1785 vyučil v Levoči u otca,potom sa presťahoval do Kežmarku.

Donát tesne pred smrťou kúpil majetok v Lučivnej,kde sa usadili jeho potomkovia. Rodinná tradícia hovorí, že zbohatol z kotúčov zlatého drôtu,ktorý údajne našiel v studni.

Jeho pravnuk, taktiež Donát (1836 – 1906), založil v Lučivnej kúpele – posledný potomok tu žil ešte v druhej polovici 20. storočia.

Zložené meno Várady-Szakmáry začal používať ako prvý v 20. rokoch 18. storočia zlatník Jakub(1697 – 1769) – syn armalistu Dávida. Mal syna Jakuba mladšieho (1732 – ?), taktiež zlatníka. Ich práce sú v artikulárnom kostole v Kežmarku.

Zložené meno používal aj rod v Lučivnej.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku.In: Historica Carpatica 19/88, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.

GENERSICH, Christian: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča1804.SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994, s. 232 – 233.

TORANOVÁ, Eva: Zlatníctvo na Slovensku. Bratislava:Tatran 1983.

Kronika obce Lučivná.