Sorting by

×

Rodina Roxer (Ruxer) bola stará kežmarská rodina v 13. až 19. storočí.

Roxerovci patria k najstarším rodinám nemeckých kolonistov. Je otázne, či obec Roks (Rakúsy)bola pomenovaná po nich, alebo oni po nej. Faktom je, že už r. 1286 sa spomína Johann (Ján), syn Roxera z Kežmarku. V r. 1470 bol Ján z tohto rodusenátorom, aj r. 1577 Šimon, r. 1685 sa vydala Mária Roxerová, už vdova po Cornidesovi, za notára Jakuba Kraya, čo bolo obom osudné; r. 1692 saspomína Gašpar Roxer, r. 1697 farbiar Ján a finančný úradník Pavol (+ 1725).

Práve tento Pavol už vo funkcii senátora získalr. 1712 armales pre manželku, dcéru a synov Jána(+ 1733), ktorý bol neskôr tiež senátorom a Pavla.Štít erbu bol kolmo delený – napravo v modrejčasti bola strieborná kotva, naľavo v zlatom poličervený vták žeriav, v pravej nohe držal kamenie. Podobný žeriav bol aj na klenote. Zaujímavosťouje, že ten istý erb používal aj rod Lány zo SlovenskejVsi, avšak získal ho už r. 1696.

V r. 1750 sa spomína ihlár Ján Daniel Roxer,r. 1803 Daniel Roxer, Michal žil v r. 1753 – 1806.Rodina sa rozšírila na celý Spiš – predovšetkýmdo Spišskej Soboty a Ľubice.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19. Košice: Východoslovenskévydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.