Sorting by

×

Rodina Sopko (Szopko) bola kežmarská obchodnícka rodina v 17. až 20. storočí.

Sopko žila v Kežmarku už v 17. stor. Od 19. stor. predstavovala obchodnícku špičku mesta.Obchodom sa zaoberal už Karol (1807 – 21. december 1885 Kežmarok), predával kvety a petrolej;jeho syn G. Alexander Sopko (2. august 1842 Kežmarok – 5. december 1936 Kežmarok) založil r. 1850 Prvú spišsko-karpatskú bryndziareň, kvôli čomu bol nazývaný Brindzeprinc. Tretinu jeho tovaru vyvážali do Rakúska i Nemecka.
R. 1887 mal obchod so zmiešaným tovarom, predával aj poľovnícke potreby, vína z Tokaja, korčule atď. Rodina vlastnila viacero domov na Hlavnom námestí, a to č. 13, č. 52 a č. 54.
Literatúra:
Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.