Sorting by

×

Rodina Reisinger bola kežmarská priemyselnícka rodina v 19. a 20. storočí.

 V súpise obyvateľov z r. 1866 sa spomína KarolReisinger. Gustáv Reisinger a syn (meno nepoznáme)otvorili r. 1889 prvú uhorskú továreňna výrobu drevených roliet a žalúzií (dnes UlicaDr. Alexandra č. 32), okrem toho predávali aj ľanovýa damaskový tovar.

Ten istý Gustáv (1832 Biala v Poľsku – 7. november1904 Kežmarok) a jeho brat Fridrich (1935taktiež Biala – 24. október 1917 Kežmarok) založilir. 1901 pod Jeruzalemským vrchom továreňna výrobu súkna z ovčej vlny. Po smrti Gustávapokračoval v práci jeho syn Pavol. Továreň na túdobu mala najmodernejšie stroje, bola poháňanávlastným mlynom na rieke Poprad. Mala práčovňuvlny, farbiareň a úpravňu. Vyrábala súkno nahaleny a hune, prikrývky na kone. Tovar sa vyvážaldo celého Horného Uhorska, Galície a Bukoviny(dnešné územie Slovenska, Poľska, Ukrajinya Rumunska).

Továreň s výrobkami a zariadením zhorela v nociz 8. na 9. októbra 1931 a viac sa neobnovila.

Literatúra:

Archívne materiáy Nory Baráthovej z Kežmarku.