Sorting by

×

Dávid Kuntz sa narodil v roku 1801 v Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pôsobil ako evanjelický farár v Kežmarku.

V hrobke odpočíva farár evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a historik Dávid Kuntz so svojou manželkou Karolínou, rod. Ruffinyi, dcérou dobšinského farára Godofreda Ruffinyiho a vnučkou potiského superintendenta Jána Ruffinyiho.

Dávid Kuntz Pochádza z rodiny remeselníka – kožušníka. Po základnom štúdiu v rodnom meste prešiel na kežmarské lýceum, kde študoval rétoriku, filozofiu, teológiu i právo. Odtiaľ odišiel do Prešporku, kde pokračoval v štúdiu teológie, filológie, literatúry a prírodných vied. Teológiu doštudoval vo Viedni. Po skončení štúdií sa stal evanjelickým kaplánom, neskôr farárom v Poprade, kde pôsobil v rokoch  826-1844 a zaslúžil sa o stavbu nového kostola, ktorý sa staval s veľkými problémami v rokoch 1829 – 1835. V roku 1844 ho zavolali za svojho farára evanjelici v Kežmarku. Tu pôsobil až do svojej smrti. Kuntz ovládal viacero jazykov – okrem bežnej reči na Spiši – nemeckej, maďarskej a slovenskej – vedel aj po latinsky, grécky, hebrejsky, učil sa po anglicky, arabsky a venoval sa aj sanskritu – staroindickému literárnemu jazyku. Bol aj literárne činný – venoval sa Spišu. Vydal knihu Die Zipser Gespanschaft in Oberúngarn, Leutschau (?) 1840, kde je podrobný popis Spiša, popis miest, obcí, hradov, ale nechýba ani národopisný pohľad na obyvateľstvo, jeho reč a zvyky. Bol jedným z prvých autorov, ktorý propagovali návštevu Spiša.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 55-57.