Sorting by

×

Ervin Kiszely sa narodil 05. augusta 1839 v Prešove a zomrel 8. septembra 1914 v Kežmarku. Vyučoval v Kežmarku matematiku, deskriptívnu geometriu, maďarčinu, nemčinu, kreslenie.

Ervín Kiszely študoval teológiu v Prešov. Aby mohol pokračovať v univerzitných štúdiách, zarábal si vyučovaním v bohatých rodinách, až potom sa dostal na teológiu do Jeny. Keďže však plánoval pedagogickú dráhu, študoval aj matematiku a fyziku. Keď v roku 1866 vypukla rakúsko-pruská vojna, musel sa vrátiť zo štúdií domov. Mal pozvania za profesora až na tri školy, z ktorých si vybral Kežmarok. V tomto meste pôsobil v rokoch 1866-1907. V miestnom evanjelickom zbore vykonával funkciu presbytera.

V záhradke odpočíva profesor Ervín Kiszely s manželkou Helenou, rod. Lám (13. december 1852 Kežmarok – 11. august 1925 Kežmarok) a dvoma predčasne zosnulými deťmi (celkove mali desať detí).

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 47.-48.