Sorting by

×

Viktor Koromzay sa narodil 6. alebo 16. marca 1839 v Kežmarku a zomrel 5. januára 1917 Kežmarok. Angažoval sa v miestnej evanjelickej cirkvi augsburskoho vyznania, bol členom rady lýcea a spoluzakladateľom Kežmarskej banky.

Bol vyučeným obchodníkom. Vlastný obchod s kusovou a módnou galantériou otvoril v roku 1866. V roku 1874 s bratom Jurajom a miestnym podnikateľom Teodorom Genersichom založili v Spišskej Belej škrobáreň, potom aj v Spišskej Novej Vsi a Brodzanoch. Spolu s rodinou Wein zakladal textilnú továreň v Starej Ľubovni a v roku 1884 sa zaslúžil o jej prenesenie do Kežmarku.

V rodinnej záhradke sú členovia rodiny Koromzay a to Viktor, manželka Agnetha, rod. Nendtwich (20. júl 1847 Kežmarok – 16. marec 1928 Kežmarok), ich dcéra Mária (1872 Kežmarok – 24. jún 1898 Kežmarok), vyd. za Dr. Mattyasovszkého a ďalšia dcéra, vydatá do rodiny Zuber – z tejto rodiny sú tu pochovaní bratia Fridrich a Oskar.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 50-51.