Sorting by

×

Rodina Kolbenhayer sa v Kežmarku spomína už v roku 1587. V 19. stor. sa časť rodiny premenovala na Tátray. Členovia rodiny sa zaoberali remeslom i obchodom – Pavol mal veľký sklad vína koncom 19. stor. Zomrel ako slobodný.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 48-49.