Sorting by

×

Aurel Koch sa narodil 16. januára 1874 v Tvarožnej a zomrel 5. februára 1915 v Kežmarku. V roku 1908 bol zakladateľom cirkevného listu Evangelischer Glaubensbote fúr die Zips, ktorý vychádzal v Kežmarku. Koch redigoval tieto noviny až do smrti – potom na niekoľko rokov prestali aj vychádzať.

Bol farárom. Študoval v Kežmarku, teológiu v Šoproni a Halle. Pôsobil vo Varsáde v Dolnom Uhorsku, v rokoch 1899 – 1901 ako pomocný kňaz v Kežmarku, od júla 1901 ako riadny kňaz v Strážach pri Poprade. Koch odpočíva s manželkou llonkou, rod. Justh, trinásťročným synom Aurelom (1903 Stráže – 23. júl 1916 Kežmarok), otcom Pavlom (9. máj 1835 Tvarožná – 12. apríl 1917 Kežmarok) a matkou Katarínou, rod. Greisiger (12. január 1835 Vrbov – 15. august 1930 Kežmarok).

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 48.