Sorting by

×

Ing. Jozef Kováč (Kováczs) sa narodil 13. marca 1884 v Debrecíne v Maďarsku a zomrel v roku 1942 alebo 1944 v koncentračnom tábore Ravensbrück v Nemecku.

Študoval na Štátnej hlavnej reálnej škole v Debrecíne, diplom inžiniera získal v roku 1911 na Kráľovskej technickej univerzite v Budapešti. Od získania diplomu do roku 1924 zastával funkciu hlavného inžiniera mesta Kežmarok. Neskôr založil vlastnú inžiniersku a stavebnú fi rmu, v rámci ktorej projektoval a vykonával realizáciu tak vlastných ako aj iných projektov. Viedol výstavbu mestskej nemocnice, robotníckej poisťovne ako aj krajinského úradu. Projektoval a postavil vlastnú vilu, vilu Alexander a mnohé iné súkromné a verejné budovy. V Ružbachoch navrhol a postavil centrálnu jedáleň a vilu riaditeľa Viktora Husíka (neskôr vo vlastníctve kňažnej Izabely de Bourbon, manželky grófa Zamojského). V roku 1942 je uvádzaný medzi Židmi, ktorí mali „výnimku“, pracoval v Združení stavebných firiem, stav. Šišinka, Kežmarok. Jeho ďalší osud je neznámy, bol deportovaný so svojou manželkou a obidvaja zahynuli.

Svojou architektúrou sa hlásil k zásadám funkcionalizmu. Jeho dielo čaká na podrobnejšie zmapovanie.

Literatúra:

A legújabb kor lexikona. Redigoval: Sztrazimír Oszkár. Budapest, 1934, str.74

Archívne materiály Mikuláša Liptáka z Kežmarku.