Sorting by

×

Ladislav Kiefer sa narodil 14. januára 1912 v Kežmarku a zomrel 23. júna 2003 v Kežmarku. V priebehu 70. a 80. rokov sledoval lokalitu Jeruzalemský vrch, kde sa v tom období robili rozsiahle stavebné úpravy a to výstavba amfiteátra, hotela Štart a lyžiarskych zjazdoviek.

Narodil sa v rodine obchodníka. Po ukončení vysokej školy technického smeru v Nemecku pracoval ako súkromník a v rokoch 1951-1975 ako vedúci stavieb v Okresnom stavebnom podniku. Jeho životným koníčkom sa stala história. Záujem o dejiny vzbudil v ňom starý otec – amatérsky zberateľ starožitností a prírodnín, podobne aj profesori kežmarského nemeckého gymnázia Hajtsch, Hefty a Lipták, s ktorými chodil na archeologické výskumy. Zapojil sa aj do spolupráce s miestnvm múzeom – od roku 1937 tu pôsobil ako odborník pre archeológiu a prírodovedné zbierky, v roku 1945 sa stal členom múzejného výboru pri Mestskom národnom výbore v Kežmarku a bol aj určený za dočasného správcu múzea. Nebyť neúnavnej aktivity a odborných skúseností, ktoré Ing. Kiefer získaval v spolupráci s takými významným i archeológmi ako J. Neústupný, či V. Budinský – Kríčka, mnohé lokality by boli pre súčasníkov neznáme. V rokoch 1950-1951 viedol archeologický výskum na Dreveníku pre Slovenskú archeologickú spoločnosť v Martine. V rokoch 1969-1972 viedol záchranné práce pri výstavbe nového sídliska v Kežmarku na Garbiarskej ulici, zamerané na výskum mestskej fortifikácie. V spolupráci s mladším kežmarským kolegom Pavlom Wavrekom uskutočnil v rokoch 1985 a 1988 na lokalite Vrbovský lesík menší záchranný výskum sídliska z konca doby rímskej (koniec 4. a zač. 5. stor. n. L), pričom objavili niekoľko sídliskových objektov, medzi iným i pozostatky hrnčiarskej pece. Spolu s P. Wavrekom našli r. 1987 dávno hľadané základy kostola sv. Michala i pozostatky pohrebiska. Výsledky svojich výskumov publikoval L. Kiefer sám i v spolupráci s inými v autormi vo viacerých publikáciách i dennej tlači.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 45.-46.