Sorting by

×

Mária Krajňáková rod. Jachovicová sa narodila 2. februára 1898 v Kežmarku a zomrela 25. júna 1974 v Kežmarku.

V r. 1904 – 1908 navštevovala ľudovú školu v Ľubici. Od r. 1908 pracovala ako slúžka, neskôr ako upratovačka v Ľubici. V roku 1918 sa vydala za predstaviteľa robotníckeho hnutia v Kežmarku – Michala Krajňáka, po boku ktorého sa stala r. 1921 zakladajúcou členkou KSČ v Kežmarku. Bola funkcionárkou mestských a okresných orgánov KSČ a masových revolučných organizácií na Spiši (ženská sekcia KSČ, KSČ, FRTJ, Federácia proletárskej telovýchovy).

V roku 1923 ušila a vyšila zástavu ženskej sekcie KSČ, ktorú ženy prvýkrát niesli v prvomájovom sprievode v roku 1924. Od roku 1922 aktívne pracovala v FRTJ ako cvičiteľka robotníckeho dorastu. V roku 1924 sa zúčastnila na III. Ríšskej konferencii žien v Prahe. Od roku 1927 bola členkou obecného zastupiteľstva za KSČ.

Po zákaze KSČ pracovala v ilegalite po boku svojho manžela. Od roku 1939 sa stala vedúcou kuriérnej služby pre východné Slovensko. Ukrývala sovietskych utečencov zo zajatia a zabezpečovala ich prechod k partizánom. V roku 1944 bola uväznená a vyšetrovaná Nemcami, ale pre nedostatok dôkazov bola prepustená.

Po oslobodení zamerala svoju činnosť na politicko- organizačnú prácu medzi ženami. Bola zakladateľkou Zväzu slovenských žien v Kežmarku a spoluzakladateľkou ženského spevokolu. V 50. rokoch bola členkou MV KSS, OV KSS a KV KSS. Bola funkcionárkou ZSŽ, ZČSSP a členkou Československého výboru obrancov mieru. Za svoje zásluhy bola ocenená v r. 1958 vyznamenaním Za zásluhy o výstavbu a v r. 1962 Radom práce. Okrem toho bola nositeľkou ďalších jubilejných a príležitostných vyznamenaní.

Mala osem detí – najznámejší je syn Vladimír (1927) – lyžiar, majster športu, olympionik.

Literatúra:

SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 229.

Archív Múzea v Kežmarku.