Sorting by

×

Štefan Kralovanský sa narodil 29. novembra 1795 v Prešove a zomrel 6. marca 1836 v Kežmarku.

Pochádzal z učiteľskej rodiny, jeho otec Andrej (1759 – 1809) učil v r. 1789 – 1795 na kežmarskom lýceu. Štefan študoval na lýceu v Šoproni a Bratislave, na univerzite v Halle. V r. 1821 sa vrátil do kežmarského lýcea, kde pôsobil na katedre filozofie do r. 1836. Niekoľkokrát bol aj rektorom, a to v rokoch 1824 – 1825, 1828 – 1829, 1832 – 1833. Hoci bol Slovákom, k čomu sa priznával, istý čas viedol nemeckú i maďarskú študentskú spoločnosť. Lýceu daroval svoju knižnicu. Na miestnom cintoríne mal náhrobný kameň v tvare kruhu pri prof. Nadlerovi. Kameň bol začiatkom 90. rokov 20. storočia odcudzený.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.

SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 237 – 238.

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 – 1990. Spišská Nová Ves: Schmidt 1901.