Sorting by

×

Ing. Bedřich Kostřánek sa narodil 26. júna 1890 vo Frenštáte pod Radhoštěm v Čechách a zomrel 13. decembra 1969 v Kežmarku.

Po absolvovaní reálneho gymnázia v Ostrave študoval pozemné staviteľstvo na Vysokom učení technickom v Brne. Počas I. svetovej vojny bol na talianskom fronte ranený. Po vyliečení bol odvelený do Ružomberka a neskôr do Popradu. Po vytvorení Československej republiky zostal v Kežmarku. Pracoval ako geometer v meste a okolí, okrem iného aj na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách. Počas II. svetovej vojny bol väznený gestapom v Ilave a v Kežmarku. Po vojne pokračoval vo svojej práci pre Kežmarok a za zásluhy o rozvoj mesta bol vyznamenaný pamätnými medailami k výročiam – 50 rokov republiky a 700 rokov Kežmarku.

Z pera Kostřánka sa zachovali aj poznámky o zaujímavých prestavbách a novostavbách v Kežmarku, o jeho opevnení i fi ktívny náčrt mestských múrov pri hrade.

Kostřánkovou veľkou láskou boli Tatry. Okrem nich bola predmetom jeho záujmu architektúra historických podtatranských miest, najmä Kežmarku. Medzi jeho prácami sa opakujú tieto dva námety v mnohých variáciách. Najobľúbenejšou témou mu boli tatranské lesné interiéry s horskými potokmi a vodopádmi. Pracoval najčastejšie technikou, ktorá mu už vzhľadom na jeho staviteľské štúdium bola najbližšia – perokresbou. Túto techniku výborne ovládal. Spôsobom a hustotou šrafovania charakterizoval jednotlivé materiály, no i atmosféru krajiny. Niektoré z perokresieb menšieho formátu majú pôvab a sviežosť bezprostredného záznamu atmosféry a nálady krajiny. Pre farebné vyjadrenie si zvolil jednu z najnáročnejších techník – akvarel. Aj tu ostáva jeho pracovný postup skôr kresebný – nevyužíva možnosti mäkkých farebných prechodov pomocou zapúšťania farebných tónov do vlhkého podkladu, ale nanáša odstupňované tóny vo viacerých vrstvách. Bol umelcom – amatérom, ktorého celoživotným cieľom bolo zobrazenie prírodných a architektonických krás svojho okolia.

Literatúra:

Katalóg Tatry v umení 2006. Katalóg k výstave B. Kostřánka 1973.