Sorting by

×

Genersich Samuel

  Samuel Genersich sa narodil 15. februára 1768 v Kežmarku a zomrel 2. septembra 1844 v Levoči. Najmladší brat z trojice kežmarských významných prírodovedcov a humanistov študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a potom…

Genersich Kristián

Kristián Genersich sa narodil 3. januára 1759 v Kežmarku a zomrel 30. apríla 1825 v Kežmarku. Druhý z trojice významných kežmarských bratov (Jána a Samuela) Genersichovcov študoval na evanjelikom lýceu v Kežmarku, Debrecíne,…

Genersich Ján

Ján Genersich sa narodil 16. augusta 1761 v Kežmarku a zomrel 18. mája 1823 vo Viedni v Rakúsku Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval v Debrecíne, Vyšnej Slanej, Kežmarku, Prešporku…

Genersich Ernest

Ernest Genersich sa narodil 16. februára 1902 v meste Kežmarok a zomrel 7. mája 1956 v Bratislave a pochovaný je v Kežmarku Narodil sa ako 11. (posledné) dieťa riaditeľa…

Genersich Anton

Anton Genersich sa narodil 4. februára 1842 v Spišskej Sobote a zomrel 4. júna 1918 v Budapešti. Jeho otec bol sudcom v Spišskej Sobote, kde sa Anton narodil a jeho starým otcom bol…

Gassner Alexander Šaul

Alexander Šaul Gassner sa narodil 18. februára 1921 v Kežmarku a dátum jeho smrti nám nie je známy. Narodil sa ako najstarší v rodine učiteľa židovského náboženstva Izáka. Bývali v dome na Trojmostovej…

Gassner-Rottenberg Izák

Izák Rottenberg sa narodil 12. apríla 1900 v Wysnicz v Poľsku a zomrel v roku 1942 v Osvienčime, ako väzeň v koncentračnom tábore v Poľsku. Narodil sa v malej…

Gretzmacher Juraj

Dr. Juraj Gretzmacher sa narodil v roku 1885 v Kežmarku a zomrel 24. novembra 1914. Bol školským lekárom lýcea. Rok po smrti bol prevezený do Kežmarku.   Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 36.

Gretzmacher Július

Július Gretzmacher sa narodil 3. apríla 1847 v Ruskinovciach a zomrel 10. septembra 1937 v Kežmarku. Bol profesorom lýcea v rokoch 1871-1907.   Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 36.

Grosz Ernest

Ernest Grosz sa narodil v Spišskej Sobote a zomrel 4. mája 1900 v Kežmarku. Profesor a dlhoročný riaditeľ ev. a. v. lýcea v Kežmarku. Je pochovaný spolu s jeho manželkou Elsa, rod. Schickedanz (3.…