Sorting by

×

Izák Rottenberg sa narodil 12. apríla 1900 v Wysnicz v Poľsku a zomrel v roku 1942 v Osvienčime, ako väzeň v koncentračnom tábore v Poľsku.

Narodil sa v malej poľskej dedinke severne od Krakova v židovskej rodine Chaima a Dvory Gassnerovcov. Po ukončení štúdia sa stal v Kežmarku učiteľom židovského náboženstva – učil aj na evanjelickom lýceu. Oženil sa s Rozáliou, rod. Wurmovou z Nového Saczu v Poľsku (nar. 15. 12. 1894), mali spolu šesť detí – troch synov a tri dcéry.

Bol veľmi vzdelaný a až do príchodu ideí nacizmu veľmi dobre vychádzal s vtedajším kežmarským evanjelickým farárom a seniorom Valentínom Hugom Hajtschom. Keď v marci 1942 začali násilné deportácie židovského obyvateľstva, tak ešte v júli 1942 od ministerstva dopravy a verejných prác, rezortu železničného, dostal pre svoju rodinu dočasnú výnimku. V tom istom roku bol však neskôr s celou rodinou (okrem najstaršieho syna Šaula) predsa deportovaný do koncentračného tábora Osvienčim, kde aj všetci zahynuli.

 

Literatúra:

Osobné svedectvo Šaula Gassnera. ŠA Levoča. Židovské matriky narodených. http://gassner.co.il/shaul-renee/ http://www.ieee.org/web/aboutus/history_center/ weizac.html