Sorting by

×

Ernest Grosz sa narodil v Spišskej Sobote a zomrel 4. mája 1900 v Kežmarku.

Profesor a dlhoročný riaditeľ ev. a. v. lýcea v Kežmarku. Je pochovaný spolu s jeho manželkou Elsa, rod. Schickedanz (3. máj 1850 Kežmarok – 25. február 1933 Kežmarok), syn Ernest (7. február 1881 Kežmarok – 16 . marec 1931 Memel? Litva?) – profesor hudby a na náhrobku otca je symbolicky uvedené aj meno druhého syna Alfréda, legendárneho profesora nemeckého gymnázia v Kežmarku, ktorého popol bol rozptýlený vo Vysokých Tatrách pri ceste na Kežmarské Zelené pleso.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 37.