Sorting by

×

Giorgetta Tomáš

Tomáš Giorgetta sa narodil 29. apríla 1842 a zomrel 20. januára 1906 v Kežmarku. V rokoch 1872-1873 založil v Kežmarku cukráreň. V roku 1897 ju predal Ľudovítovi Schreterovi. Na pohrebnom mieste odpočíva s manželkou…

Gretzmacher Fridrich

Fridrich Gretzmacher sa narodil v roku 1840 v Spišskej Belej a zomrel v roku 1918 v Kežmarku bol evanjelickým kňazom, ktorý žil v Kežmarku len na konci svojho života.   Zdroj: Osobnosti…

Grosz Alfréd

Alfréd Grosz sa narodil 26. augusta 1885 v Kežmarku a zomrel 1. marca 1973 v Kežmarku. V osobnosti Alfréda Grosza sa spája profesor telocviku, pôsobiaci na nemeckom, neskôr aj slovenskom gymnáziu v Kežmarku,…