Sorting by

×

BILÍK, Pavol sa narodil 17. novembra 1916 v Makove a zomrel 8. septembera 1944 v meste Kežmarok.

Pochádzal z troch súrodencov. Bol slobodný. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako dozorca finančnej stráže v Starom Smokovci. Venoval sa športovému lyžovaniu, získal viacero cien v behu na lyžiach. Po vypuknutí SNP spolu s ďalšími príslušníkmi finančnej stráže bojoval proti nastupujúcim nemeckým jednotkám. 7. septembra 1944 padol do zajatia pri Starom Smokovci. Nacisti ho väznili na kežmarskom hrade spolu s ďalšími zajatcami a po ťažkom mučení ho popravili pri hradnej kaplnke. Telo bolo pochované na miestnom cintoríne, potom prevezené.

Bol vyznamenaný in memoriam „kapitán a inšpektor finančnej stráže I. triedy“, v roku 1946 bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy a viacerými medailami. Na kežmarskom hrade je pri kaplnke pamätník, na ktorom je uvedené „doz. fin. stráže Bilík Pavol 28 r.“

Po II. svetovej vojne bola r. 1946 Ruženina chata (neskôr Guhrova chata) premenovaná na Bilíkovu chatu. Jeho meno sa nachádza aj na pamätníku na symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách.

Literatúra:

SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 251 – 252.