Sorting by

×

Bruno Bene sa narodil 9. júna 1887 v Ľubici a zomrel  11. novembra 1960 v Kežmarku. 

Študoval v Kežmarku v r. 1895 – 1897, potom do roku 1905 v učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a nakoniec do r. 1908 v Budapešti na inštitúte pre učiteľov meštianskych škôl. Dva roky učil v Orosháze na juhu Maďarska, potom do roku 1945 v Kežmarku. V rokoch 1935 – 1945 bol riaditeľom na dievčenskej meštianskej škole a zároveň
aj na trojročnej Odbornej škole pre ženské povolania a dvojročnom učiteľskom ústave pre domáce náuky a ženské ručné práce.

Bol predsedom Nemeckého učiteľského združenia ČSR a Spolku kežmarských obchodníkov a živnostníkov. Pôsobil aj ako folklorista, redaktor Zipser Heimat (Spišskej domoviny), spolupracovník Karpathen-Post (Karpatská pošta), spolutvorca speváckych slávností a stretnutí spišských speváckych spolkov, spolupracovník Slobodného lýcea v Kežmarku, nemeckých kultúrnych združení, režisér pri rôznych predstaveniach ochotníckych spolkov. V rokoch 1945 – 1951 pracoval ako mestský a okresný archivár, kde sa zaslúžil o usporiadanie a sprístupnenie týchto archívov. Bol spoluzakladateľom mestského Múzea v Kežmarku a jeho správcom. Vypracoval aj kartotéku spišských hnuteľných pamiatok.

Literatúra:
RAINER, Rudolf, P. SDS – ULRElCH, Eduard: Karpatendeutsches
Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988, s. 34