Sorting by

×

Bartolomej Bertram (Pertram) sa narodil v roku 1583 na neznámom mieste a zomrel v roku 1652 v Kežmarok.

Nevieme, kde sa narodil – v súpise obyvateľstva v r. 1577 – 1613 sa toto meno nenachádza. Bertram však pôsobil v Kežmarku ako známy lekárnik a chemik – alchymista. V r. 1633 – 1640 bol nepretržite senátorom.

R. 1635 sa s jeho dcérou Juditou oženil známy kežmarský polyhistor Dávid Frölich. Svokor bol pritom od ženícha starší len o 12 rokov, takže medzi ženíchom a nevestou bol zrejme veľký vekový rozdiel. Bertram sa stal aj mecénom svojho zaťa. Mal stále príjmy z lekárne, ktorá bola v tom čase pravdepodobne jediná na celom Hornom Spiši. Zásluhou Bertrama vychádza r. 1639 v Bardejove Frölichovo jedinečné dielo Medulla Geographiae practicae (Jadro praktického zemepisu).

V hrobkách pod Kostolom sv. Kríža, ktorý v tej dobe patril protestantom, odpočíva Bartolomej Bertram, ktorý umrel štyri roky po svojom zaťovi. Časť jeho náhrobku s menom sa zachovala dodnes v kostolnej lodi.

Literatúra:
BARÁTHOVÁ, Nora: Dávid Frölich. In: Z minulosti
Spiša III. – IV. Levoča, Spišský dejepisný spolok 1998, s. 27 – 42.