Sorting by

×

Pavol Bilnica sa narodil 23. januára 1773 v Kunovej Teplici a zomrel 24. novembra 1834 v Bratislave.

Do školy chodil v Slavošovciach, študoval na lýceu v Kežmarku, v Bratislave, na univerzite v Halle. Pôsobil ako vychovávateľ, neskôr prednášal prírodné vedy na bratislavskom lýceu, pričom bol aj evanjelickým farárom. R. 1829 sa stal superintendentom Preddunajského dištriktu. Zaujímal sa o fyziku, v rukopise ostal náčrt jeho učebnice.

Literatúra:

SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 252.

ZEMPLÉNOVÁ, Jolana: Dejiny fyziky na Slovensku. Bratislava: SAV 1974.