Sorting by

×

Jakub Benedicti zomrel v roku 1601 v Kežmarku.

Hoci bol uvedený ako poľský kazateľ na kežmarskom hrade, išlo o slovenského evanjelického kazateľa a učiteľa v Kežmarku v r. 1595 – 1601. Podľa knihy výdavkov slobodného kráľovského mesta Kežmarok Ausgabenbuch z r. 1600 zriadilo mesto za čias nemeckého farára Šebastiána Lama na farskom dvore klenutú miestnosť (budovu?), v ktorej mal farár opatrovať knihy. Zoznam spracoval r. 1601 Jakub Benedicti, ktorý Lamovi podliehal. Zoznam obsahoval 455 vymenovaných kníh a neoznačené množstvo ďalších nevymenovaných. Cirkevných kníh bolo 172, vyše 100 kníh latinských textov a 225 učebníc. Z jedného titulu bolo aj viac exemplárov – šlo zrejme o učebnice. Táto knižnica sa považuje za jeden zo základov budúcej lyceálnej knižnice, považovanej za najväčšiu historickú školskú knižnicu v strednej Európe.

Literatúra:
GENERSICH, Christian: Ecclesiae Kesmarkiensis Pastores et Diaconi. In: Pastorologia… 1776. Rukopis. Lyceálna
knižnica v Kežmarku.
LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual – Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.