Gretzmacher Fridrich

Fridrich Gretzmacher sa narodil v roku 1840 v Spišskej Belej a zomrel v roku 1918 v Kežmarku bol evanjelickým kňazom, ktorý žil v Kežmarku len na konci svojho života.   Zdroj: Osobnosti…

Tátray Gregor

Gregor Tátray sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku. Vo svojom rodnom mesto pôsobil ako mestský lekár a venoval sa hlavne pediatrii. Gregor Tátray…

Grosz Alfréd

Alfréd Grosz sa narodil 26. augusta 1885 v Kežmarku a zomrel 1. marca 1973 v Kežmarku. V osobnosti Alfréda Grosza sa spája profesor telocviku, pôsobiaci na nemeckom, neskôr aj slovenskom gymnáziu v Kežmarku,…

Fábry Adolf

Adolf Fábra sa narodil 31. marca 1850 v Kežmarku, zomrel 15. februára 1911 v Kežmarku. Počas života pôsobil ako okresný notár. Pochovaný je spolu s manželkou Lujzou rod Polcsz. Pohrebné miesto upúta umeleckými náhrobkami, už…

Kray Jakub

Jakub Kray sa narodil 24. apríla 1661 v Bardejove a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Jakub Kray pôsobil na úrade hlavného notára mesta. Počas pôsobenia riešil spory o majetky s hradnými pánmi. Rod Jakuba…

Kiefer Ladislav

Ladislav Kiefer sa narodil 14. januára 1912 v Kežmarku a zomrel 23. júna 2003 v Kežmarku. V priebehu 70. a 80. rokov sledoval lokalitu Jeruzalemský vrch, kde sa v tom období robili rozsiahle…

Miškovič Alojz

Alojz Miškovič pochádzal zo slovenskej roľníckej rodiny. Vyštudoval teológiu (1920-1924) a slovenčinu, filozofiu a poľštinu (1924 -1928 ). V roku 1963 dostal doktorát teológie. Ako kňaz pôsobil krátko, učil na…

Tschörner Jozef

Jozef Tschörner sa narodil 21. marca 1859 a zomrel 25. júna 1928 v Kežmarku. Bol známy ako riaditeľ tkáčskej školy, prvej svojho druhu v Uhorsku. Školu založilo Združenie domáceho priemyslu Spišskej župy…

Alexander Vojtech

Vojtech Alexander sa narodil 30. mája 1857 v rodine kežmarského mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a zomrel 15. januára 1916 v Budapešti. Doma skončil stredoškolské štúdia, medicínu vyštudoval v Budapešti a v roku…

Ferenčík Ján

Mons. ThDr. Ján Ferenčík sa narodil 1. novembra 1888 v Kežmarku a zomrel 9. novembra 1950 v Leopoldove. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kežmarku a v Rožňave. Po maturite študoval teológiu v…