Schmitz Ján Juraj

Ján Juraj Schmitz sa narodil pred 25. májom 1765 v Kežmarku a zomrel 26. októbra 1826 v Bialsko-Biała v Poľsku. Študoval v Kežmarku a na univerzite v Greifswalde.Po ukončení školy sa vrátil do rodného…

Scholcz (Scholtz) Fridrich

Fridrich Scholcz (Scholtz) sa narodil 16. júla 1831 v Ruskinovciach a zomrel 25. októbra 1911 v Kežmarku. Pochádzal z malomeštiackej rodiny. Ľudovú školu skončil v rodnom mestečku, odkiaľ prešiel na lýceum do Kežmarku, po…

Lam Šebastián Ambrosius

Šebastián Ambrosius Lam sa narodil 23. augusta 1544 v Kežmarku a zomrel 24. októbra 1600 v Kežmarku. Šebastián Ambrosius Lam sa narodil v Kežmarku v r. 1544 (iné pramene 1542), kde aj študoval. Najprv…

Stodola Kornel Milan

Kornel Milan Stodola sa narodil 26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 21. októbra 1946 v Bratislave. Brat Aurela – otca teórie parných turbín a Emila– významného slovenského politika a právnika,ktorí študovali tiež…

Schwing Pavol

Pavol Schwing sa narodil 16.decembra 1858 v Podolínci a zomrel 21. októbra 1941 v Kežmarku. Schwing (pochádzal z Podolínca, hoci v nekrológusa hovorí o Kežmarku) po vyučení za hodinára a zlatníka získal r. 1880…

Repp Fridrich

PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku. Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal sa…

Tököli (Thököly) Žigmund

Žigmund Tököli (Thököly) sa narodil 7. apríla 1618 v Kežmarku a zomrel 9. októbra 1678 v Kežmarku. Syn Štefana I. z prvého manželstva sa nepovažoval za takého urodzeného ako deti z druhého manželstva,a preto…

Lux Jakub

Jakub Lux sa narodil 10. októbra 1802 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 8. októbra 1873 v Starej Lesnej. Do školy chodil v Kežmarku, Prešove a Bratislave. Okrem pedagogickej dráhy sa upísal aj…

Szent-Istvány Titus

Titus Szent-Istvány sa narodil 26. mája 1823 v Gelnici a zomrel 7. októbra 1888 v Kežmarku. Narodil sa v rodine právnika Samuela Szent –Istványho a Júlie, rodenej Hauserovej. Jeho prvým učiteľom bol spišský maliar…

Speer Daniel

Daniel Speer alebo Uhorský Simplicissimus sa narodil 2. júla 1636 vo Vratislave v Poľsku a zomrel 5. októbra 1707 v Göppingen v Nemecku. Dobrodruh cestujúci po Uhorsku zanechal okrem iného vo svojej knihe Uhorský…