Laska Beata

Beata Laska rod. Koscieleska sa narodila medzi 6. a 20. septembrom 1515 v Krakove v Poľsku a zomrela po 24. júli 1576 v Košiciach. Tradovalo sa, že Beata pochádzala z lôžka poľského kráľa Žigmunda Starého a…

Weisz Gustáv Adolf st.

Gustáv Adolf Weisz st. sa narodil 26. februára 1838 vo Varšave v Poľsku a zomrel 23. júla 1913 v Kežmarku. Minulosť Gustáva Adolfa Weisza je opradená tajomnom. Narodil sa vo Varšave. V r. 1861…

Krno Miloš

JUDr. Miloš Krno as narodil 25. júla 1922 v Bratislave a zomrel 21. júla 2007 v Bratislave. Detstvo prežil v Nemeckej – dnes Partizánskej Ľupči. Do 1. ročníka nemeckého gymnázia v Kežmarku mal nastúpiť…

Zápoľský Ján

Ján Zápoľský sa narodil 2. februára 1487 na Spiššskom hrade a zomrel medzi 17. a 21. júlom 1540 v Sebes v Rumunsku. Štefanov syn Ján sa nezdržiaval v Kežmarku,pretože v jeho vlastníctve boli oveľa väčšie…

Luchs Július Róbert

Július Róbert Luchs sa narodil 5. februára 1901v Kežmarku a zomrel 16. júla v Korbachu v Nemecku. Študoval v Kežmarku na gymnáziu, potom za učiteľa v Spišskej Novej Vsi a Opave. Roku 1919 začal…

Steiner Samuel

Samuel Steiner sa narodil 20. augusta 1809 v Kežmarku a zomrel 2. júla 1887 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny remeselníka. Študoval teológiu a právo na kežmarskom lýceu, pokračoval v štúdiách na teologickej fakulte vo…

Nádaši-Jégé Ladislav

Dr. Ladislav Nádaši-Jégé sa narodil 12. februára 1866 v Dolnom Kubíne a zomrel 2. júla 1940 v Dolnom Kubíne. Študoval v Kežmarku v dvoch najnižších ročníkoch gymnázia v rokoch 1875 – 1877. Z prvého…

Záturecký Adolf Peter

Peter Adolf Záturecký sa narodil 25. novembra 1837 v Liptovskej Sielnici a zomrel 1. júla 1904 v Brezne. Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1850/51 ako syntaxista. Študoval aj v Modre. Ako…

Sauter Teodor Augustín

Teodor Augustín Sauter sa narodil 15. augusta 1886 v Kežmarku a zomrel 30. júna 1949 v Českom Krumlove v Čechách. Navštevoval evanjelické lýceum a strednú obchodnú školu v Kežmarku. V rokoch 1903 – 1904bol praktikantom…

Nadler František

František Nadler sa narodil 4. júla 1807 v Kežmarku a zomrel 26. júna 1831 v Kežmarku. Narodil sa v rodine Pavla Nadlera, profesora lýcea v r. 1789 – 1809. František tiež študoval na lýceu,…