Sorting by

×

Ján Kristián sa narodil 12. februára 1780 a zomrel 6. júna v Kežmarku. Bol doktorom medicíny, ktorú vyštudoval vo Viedni. V rokoch 1812-1846 pôsobil ako fyzikus – úradný lekár Liptovskej župy.

Počas pôsobenia v Liptovskej župe sa stal aj členom korešpondentom Literárnej spoločnosti Krakovskej univerzity i iných vedeckých spoločností. V miestnom múzeu sa zachoval jeho rukopis Die Reform. Zomrel ako slobodný.

Rodina Flittner prišla na Spiš zo Saska . Ján Kristián  starší sa v roku 1773 spomína ako lekár v Spišskej Sobote. Jeho syn Karol Eduard (22. február 1794 – 4. február 1856 Kežmarok), ktorý bol v armáde ako nadporučík cisársko-kráľovskej jazdy. Oženil sa so Zuzanou, rod. Rainer, s ktorou mal päť detí. Dcéra Helena (24. máj 1849 Kežmarok – 8. august 1939 Kežmarok) sa vydala za dôstojníka Raimunda Drasenovicha von Posertve (10. október 1841 ? – 23. jún 1929 Kežmarok). Deti nemali. Rod Flittner žil v Kežmarku len v 19. stor.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 32.-33.