Sorting by

×

František Fürész sa narodil 4. októbra 1812 v Miškolci, zomrel 30. marca 1885 v Kežmarku. Učil v kežmarskom lýceu v rokoch 1845-1874.

 Študoval v Levoči a Kežmarku  kde sa zameral na teológiu a právo, odtiaľ prešiel na univerzitu do Viedne. Bol aj vychovávateľom v šľachtických rodinách. Napokon dostal pozvanie za profesora na kežmarské lýceum. Fürész ovládal viacero jazykov – maďarčinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, francúzštinu a angličtinu. O jeho sociálnom cítení hovorí fakt, že sa snažil presadiť v alumneu – jedálni pre najchudobnejších študentov – za minimálny poplatok okrem obeda aj večeru. Bol činným aj v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v cirkevnom zbore.

V záhradke odpočívajú manželia prof. František Fürész a jeho manželka Paulina, rod. Fest (1826 Spišské Podhradie – 20. september 1899 Kežmarok).

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 33-34.