Sorting by

×

Viktor Farkas sa narodil 3. marca 1892 v Kežmarku, zomrel 09. júna 1928 v Dereczén. Pôsobil ako farár v Cebreczéne. Umrel na otravu krvi a po smrti bol prevezený do Kežmarku.

Hrobka Lám-Farkas-Seiden prestala existovať, dnes je majetkom rodiny Ferenčík. Meno Farkas nepatrilo k starým kežmarským obyvateľom. V 19. stor. sa spomína garbiar Eduard Farkas, Viktor Farkas (+ 1870) a horár Pavol Farkas (1836-1925). Zachovalo sa len osobitné hrobové miesto Ilony Farkas (1868-1936) a jej syna Viktora Farkasa.

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 30.-31.