Sorting by

×

Oskar Zuber sa narodil 11.februára 1896 a zomrel 3. marca 1945. Bol moderným architektom svojej doby, absolventom budapeštianskej univerzity.

Tvoril v stavebnom štýle “Bauhaus” (smer vznikol r. 1919 vo Weimare, vyžadoval, aby každá konštrukcia – či už šlo o budovu alebo o predmet dennej potreby – bola užitočná a dokonale slúžila svojmu účelu.) O. Zuber pôsobil v Kežmarku. Jeho hrob je iba symbolický, zahynul po fronte pri odvlečení ruskými vojakmi.

V rodinnej záhradke sú členovia rodiny Koromzay a to Viktor, manželka Agnetha, rod. Nendtwich (20. júl 1847 Kežmarok – 16. marec 1928 Kežmarok), ich dcéra Mária (1872 Kežmarok – 24. jún 1898 Kežmarok), vyd. za Dr. Mattyasovszkého a ďalšia dcéra, vydatá do rodiny Zuber – z tejto rodiny sú tu pochovaní bratia Fridrich a Oskar.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 50-51.