Sorting by

×

Juraj z Kežmarku

Juraj sa narodil v druhej polovici 14. storočia v Kežmarku a zomrel v roku 1433 v Prahe v Čechách. Spišským prepoštom bol v r. 1419 – 1433. Na jeho objednávku bol vytvorený graduál – kniha…

Johanides Václav

Václav Johanides sa narodil v Kamennej Lehote na Morave a zomrel v roku 1701 v Toruni v Poľsku. Rodina odišla z Moravy do Uhorska po r. 1620 pred náboženským prenasledovaním. Johannides študoval v…

Joppa Július

Július Joppa sa narodil 18. júla 1912 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 24. februára 1994 v Kežmarku. Učňovskú dobu v r. 1926 – 1929 prežíval u svojho príbuzného Andreja Ľudovíta Bučinu…

Jiskra Ján

Ján Jiskra sa narodil v Brandýse nad Labem v Čechách a zomrel v roku 1469 alebo 1470 na neznámom mieste. Od roku 1440 pôsobil na území Uhorska v službách kráľovnej Alžbety, vdovy…

Jesenský Janko

Janko Jesenský sa narodil 30. decembra 1874 v Martine a zomrel 27. decembra 1945 v Bratislava. Pochádzal z advokátskej rodiny. Ako mnoho jeho predkov a príbuzných, ba i bratov, tak aj on sa…

Ján z Kežmarku

Ján z Kežmarku žil v 15. storočí. Študoval pravdepodobne doma, miesto univerzitných štúdií nie je známe. Bol farárom v Spišských Vlachoch a Vrbove, neskôr profesorom teológie – „sacrae paginae professor“ – na…

Ján Pavol II.

Ján Pavol II. sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku a zomrel 2. apríla 2005 vo Vatikáne. Bol známy nielen ako teológ, ale aj ako filozof, básnik, dramatik, milovník…

Janoška Jur

Jur Janoška sa narodil 25. decembra 1856 v Dolnom Kubíne a zomrel 27. januára 1930 v Liptovskom Mikuláši. Na ľudovú školu chodil doma, na kežmarskom gymnáziu študoval na dvakrát – v…

Janečko Ján

Ján Janečko sa narodil 1. februára 1879 v Klčove a zomrel 7. júna 1957 v Spišskej Kapitule a pochovaný je v Klčove. Ján Janečko patrí medzi významné osobnosti kultúrno-spoločenského života v Kežmarku v…

Jančo Matej

Matej Jančo sa narodil 28. februára 1896 v Smrečanoch a zomrel 25. októbra 1915 v Doberdo v Taliansku. Študoval v r. 1908 – 1911 v Banskej Bystrici, kde založil tajný spolok Bratia. Spolok…