Sorting by

×

Ján z Kežmarku žil v 15. storočí.

Študoval pravdepodobne doma, miesto univerzitných štúdií nie je známe. Bol farárom v Spišských Vlachoch a Vrbove, neskôr profesorom teológie – „sacrae paginae professor“ – na doteraz neznámom mieste i škole. Napísal, resp. zostavil rukopis Summa Theologica. Ide o výkladový slovník s vyše 1 000 stranami. Heslá podľa abecedy obsahujú podrobné spracovanie náboženských tém podľa starších i dobových podkladov a slúžia na prípravu kázní pre ľud.

 

Literatúra:

Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. Bratislava: Veda 1987.

HOLIK, Florian: Schrift stellernden Mitglieder der Zipser Confraternitas. In: Zipser Heimat 2/1929.

KUZMÍK, Jozef: Slovník starovekých a stredovekých autorov, Martin: Matica slovenská 1983. SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 517.